magyar english
Térkép

 
 
 
Mentés
Mentés
Facebook
Videók, fotók
 
 
 
 
 
NATURA2000 fenntartási tervek
 
KooKoo - az éneklő óra

Fontos
A honlapon található fotók szerzői jogi oltalom alatt állnak. Felhasználásuk, másodközlésük csak írásos megállapodás aláírását követően lehetséges.

Jelen honlap a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hivatalos honlapja (www.ddnp.hu). Az egyéb más oldalakon található, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal kapcsolatos információkért nem vállalunk felelősséget.
 
Programjainkon mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a programokon kép-, illetve videofelvétel készülhet. A részvevők a programokon való részvételükkel hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és annak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság weboldalaira és Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kommunikációjához, marketingjéhez történő időbeli korlátozás nélküli felhasználásához.
» Természetvédelmi Őrszolgálat » A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság közel 1,3  millió hektár nagyságú működési területen látja el feladatát, teljesen lefedve Tolna, Baranya és a balatoni üdülőövezetet leszámítva Somogy megye területét, valamint magába foglalja Bács-Kiskun megyében a Duna-Dráva Nemzeti Parkra és Fejér megyében a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzetre eső területeit. Kiemelt feladata mintegy 100 ezer hektár védett természeti terület, országos jelentőségű védett természeti területen kívül a Natura 2000-es területek, számos védett- és fokozottan védett faj őrzése, megóvása, károsításának megelőzése. További feladata a természeti területek (erdők, gyepek, nádasok, természetes vizek), a természeti értékek (vadon élő nem védett növény- és állatfajok, földtani értékek), valamint közel 6000 – az Igazgatóság működési területén nyilvántartott – régészeti lelőhely őrzése, károsításának megelőzése.

A  Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén összesen 32 fő teljesít szolgálatot. A működési terület nyolc természetvédelmi tájegységre van felosztva, melyek élén a természetvédelmi tájegységvezető áll. A természetvédelmi tájegységeket természetvédelmi őrkerületek alkotják. A természetvédelmi őrkerületekben a természetvédelmi feladatokat a természetvédelmi tájegységvezető közvetlen irányítása mellett, a természetvédelmi terület-felügyelők, természetvédelmi őrkerület-vezetők végzik el. Mindegyik természetvédelmi őr több település közigazgatási területéért felelős. A gondjukra bízott terület rendszeres bejárásával, állapotuk és változásaik nyomon követésével, továbbá aktív védelmi feladatok ellátásával biztosítják az ott található természeti értékek megóvását és fennmaradását.
   
 
2015. 03. 23. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design