magyar english
Térkép

 
 
 
Mentés
Mentés
Facebook
Videók, fotók
 
 
 
 
 
NATURA2000 fenntartási tervek
 
KooKoo - az éneklő óra

Fontos
A honlapon található fotók szerzői jogi oltalom alatt állnak. Felhasználásuk, másodközlésük csak írásos megállapodás aláírását követően lehetséges.

Jelen honlap a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hivatalos honlapja (www.ddnp.hu). Az egyéb más oldalakon található, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal kapcsolatos információkért nem vállalunk felelősséget.
 
Programjainkon mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a programokon kép-, illetve videofelvétel készülhet. A részvevők a programokon való részvételükkel hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és annak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság weboldalaira és Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kommunikációjához, marketingjéhez történő időbeli korlátozás nélküli felhasználásához.
» Védett természeti területek » A Natura 2000 hálózat » Natura 2000 - Területi elhelyezkedés
Natura 2000 - Területi elhelyezkedés
 

 

A Natura 2000 hálózat az Európai Unió egységes természetvédelmi rendszere, amelyet két, a Madárvédelmi és az Élőhelyvédelmi irányelv alapján hoznak létre a tagállamok. A hálózat feladata hogy az előzetesen kijelölt, közösségi szinten fontos vagy veszélyeztetett fajok és élõhelyek hosszútávú fennmaradását biztosítsa. Hazánkban a Natura 2000 területek és az országos jelentőségű védett területek egymással területi átfedésben, de nem egymást helyettesítő módon működnek.


Területi elhelyekedés

Az Igazgatóság illetékességi terrületén 8 különleges madárvédelmi terület (SPA) és 64 különleges természetvédelmi terület (pSCI) került meghatározásra. Akárcsak a védett természeti területek esetében, itt is kerültem meghatározásra olyan Natura 2000 területek, amelyek több foltból állnak, mozaikosok. A legtöbb mozaikból álló terület az Ormánsági-erdők amely 15 egységbõl épül föl.

A kataszteri adatok kiértékelése után megállapítható, hogy 107.943 ha madárvédelmi és 202.390 természetmegőrzési területtet javasoltunk a hálózatba. Ez a teljes működési területre vonatkozóan az eddig védelem alatt álló mintegy 90.000 ha területhez képest több mint kétszeres növekedést jelent.

A művelési ágak szerinti megoszlásának vizsgálata azt mutatja, hogy az erdő művelési ág mindkét Natura 2000 területtípusban (madárvédelmi és természetmegõrzési) 70% körüli részesedéssel dominál, ezt követi a kivett majd a gyep mûvelési ág.

   
 
2009. 05. 13. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design